تبلیغات

AlIcE mEmOiRs - 22:) AlIcE mEmOiRs - 22:) Ɖokh!p∂risy=ЯoM!nA
مـنـو نــیگـآ...یهــو نــری بــگـــآ

22:)

سَـــهــــلـــآم دُخــــمَــــلـــآ [  ]

دلـــم بَــــرآتــــون انــــقــــده  بـــرآتــــون [.] شُــــבه بــــوב 気持ち のデコメ絵文字

رآســـتــــی كــــآمپــــیــوتِـــــرم خــــرآبــــﮧ http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_sad.gif

الـــــآنـــم بـــآ تــــبـــلتـــم اومــــدم دآرم مـــی آپـــــم http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_wink.gif

خــــلـــآصـــﮧ حــآلـــم امــــروز بَــــد  نــــی http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

 حـــآلَـــم بـــهم خـــورב بــــآ ایـــن نــــظر دادنــــآتــــون 顔文字 のデコメ絵文字

خـــو چــــی میــــشــﮧ سَــــر بزنــــیـב  顔文字 のデコメ絵文字

 هــی میـــگیــטּ مـــآ دوست صمـــمـــیت هستـــیم http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_surprised.gif

ولــــی یـــه نـــظر نمیـــدیـــن كـــه! فــــقــــط قــــپــی مـــیــآین 気持ち のデコメ絵文字

راســــتی بـــگَـــمآ اگــــه یــــﮧ بـــآر دیـــگــﮧ نَــــظـــرآیی مـــ3  

تــبــلیغـــآت و بـــه مَـــنَـــم ســـَر بزنــــو  چـــﮧ بـــدونـــم از ایـــن جـــور 

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_evil.gif  مُــــزخــــرفـــآ بــــفرســــتـــی مـــن میـــدونـــمو تـــو 

気持ち のデコメ絵文字حـــآلـــآ گُــــمـــشــیــב بـــریـב نـــظـــر بـــבیـــن 

気持ち のデコメ絵文字 בِ بــــرو دیــــﮧ عجـــــبـــآ


آیـ ـکـ ـونــ Venellopeآیـ ـکـ ـونــ Venellopeآیـ ـکـ ـونــ Venellope

Comments: كـــوفـــت! بـــرو ثـــآبـــت


" ="" style="height: 50px; width: 200px;">